Om Velodog

Att cykla ut på äventyr, eller äventyrscykla, borde vara ett av de mest tillgängliga och mest kostnadseffektiva sätt en människa kan tillämpa för att berika både sina sinnen och sin kropp. Hur enkelt eller hur avancerat man vill göra det, är upp till var och en. Inget äventyr är för litet.

Min strävan är att med cykeln som reskap erhålla maximalt med upplevelser och så mycket fysisk träning som jag själv vill, samtidigt som jag förbrukar minimalt av resurser och tillämpar en “zero footprint”-filosofi. Alltså, det ska inte märkas att man har varit där. Inga sopor, inga rester från eldstad eller något annat som kan skvallra om att här har någon övernattat.

Jag har en drygt trettioårig tjänstgöring i Försvarsmakten bakom där jag har haft massor av tillfällen att utveckla ett äventyrligt mindset. Tanken är att tillämpa lämpliga delar av detta i en “cyklande” kontext. Terrängen är utrullad, så det är egentligen bara att trampa på.

Hänger du med?